Lễ Chung Thất cố HHT Minh Tâm

Chùa Phổ Hiền làm lễ Chung Thất cố Hòa Thượng Thương Minh Hạ Tâm

Chủ trì: Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn
Sư cô trụ trì: Thích Nữ Như Quang

 Giáo sư Lại Thế Hùng chủ tịch cộng Đồng Người Việt Tự Do Âu châu
Giáo sư Trần Đức Lai đại diện Hội Đồng liên tôn
Ông Bà: Cao Tấn Hưng chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Strasbourg

Nhà thơ: Thiên Kim

Cùng với sự tham dự của đông đảo Phật tử tại vùng Alsace/Pháp, quý Phật tử đến từ Đức và Anh Chị đại diện các quý hội đoà tại Strasbourg.