Thư Cho Cha

 

Thơ: Song Phượng
Nhạc: Nhạc sĩ LMST
Hòa âm: Ns Cao Ngọc Dung
Trình bày: Tâm Thư