Tìm Về Chốn Bình An

Nhân Lễ Viá Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Diệu Đạo mời qúy đạo hữu thưởng thức nhạc phẩm

TÌm Về Chốn Bình An
Thơ: Song Phượng
Nhạc và Trình bày: CNS Dzuy Lynh