2016 (6 tháng đầu năm)

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT CHÙA PHỔ-HIỀN STRASBOURG

từ tháng 01/2016 đến tháng 06/2016

 

Tháng

Ngày

Thời gian sinh hoạt

Chương trình sinh hoạt

Ghi chú

01/2016

03/01 (Chủ nhật)

17/01 (Chủ nhật)

31/01 (Chủ nhật)

 

từ 14h đến 17h

 

từ 14h đến 17h

 

từ 14h đến 17h

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ và Tập muá

Tập muá chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán

Tổng dợt văn nghệ cho Tết Ất Mùi

Đồng phục GĐPT

 

02/2016

06+07/02 (Thứ bảy và chủ nhật)

 

Thứ 7 ngày 6/02

 

 

13/02 (Thứ bảy)

 

20+21/02 (Thứ 7 và chủ nhật)

 

Lễ Giao Thưà và

Mồng Một Tết BÍNH THÂN

 

Từ 13h đến 23h

 

 

Từ 14h đến 23h

 

 

(Từ 10h sáng thứ 7 đến 16h chiều CN)

Các em  ngành Oanh đi lễ Phật đầu năm với Ba Mẹ.

 

 

Ban vũ  (Thanh, Thiếu) đi múa Tết ở Karlsruhe/Đức

 

VĂN NGHỆ XUÂN BÍNH THÂN  tại salle

Culturel de Neudorf

 

Ban vũ (Thanh, Thiếu, Oanh) múa Tết ở chùa Trí Thủ/Thụy Sĩ)

Theo chương trình cuả Chuà

 

 

Các em khác ở nhà

 

 

 

 

 

Tập trung tại chùa lúc 10 sáng thừ 7 và có thông báo sau

03/2016

13/03  (Chủ nhật)

 

25, 26,27, 28/03

 

Từ 14h đến 17h

 

Từ 10h sáng thứ sáu (25/3)    đến 18h chiều thứ hai (28/3)

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ

 

TRẠI HỌP BẠN GĐPT PHÁP QUỐC – TRẠI Quan Âm 13è – tại chùa Khánh Anh – Paris  –

14h-17h

 

Htr + Ovũ  + Thiếu + Thanh và PHHS

(có thong báo sau)

04/2016

09, 10/04 (thứ 7 và chủ nhật)

 

 

24/04 (Chủ nhật)

Từ 9h sáng thứ bảy đến 15h

chiều chủ nhật

 

từ 14h đến 17h

 

TRẠI PHỔ HIỀN 10 (lễ lên Đoàn ngành Thanh và lên Bậc cho OV

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ

 

 

Đồng phục GĐPT

 

05/2016

08/05 (Chủ nhật)

29/05 (Chủ nhật)

 

từ 14h đến 17h

từ 14h đến 17h

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ

 

06/2016

05/06 (Chủ nhật)

 

19/06 (Chủ nhật)

 

Từ 10h sáng đến 14h

 

Từ 14h đến 17h

 

Lễ PHẬT ĐẢN chùa PHỔ HIỀN (múa dâng hoa)

 

Liên hoan tổng kết niên học  2015 – 2016 và họp PHHS

Theo chương trình cuả Chuà

 

 

 

Điạ điểm sinh hoạt :                    CHUÀ PHỔ HIỀN STRASBOURG           –     7, Rue de Guebwiller-67100 Strasbourg

Điện Thoại Liên Lạc

 

  1. Chùa Phổ Hiền

03 88 84 58 31

 Chị Diệu Bạch

03 88 69 47 08

  1. Chị Diệu Đạo

03 88 26 35 56

 Anh Nguyên Đức (Phước)

03 88 27 07 34

            Chị Đồng Phước

03 67 08 61 52

 

 

–    Chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh, chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý phụ huynh

  • Quý phụ huynh nên theo dõi chương trình để hướng dẫn các em về sinh hoạt đểu đặn
  • Nếu vắng mặt nên xin liên lạc cho quý anh chị phụ trách