TRẠI Phổ Hiền 7

BHT GĐPT PHổ Hiền sẽ tổ chức hai ngày huân tu cho các em nhân dịp nghỉ lễ Toussaint vào hai ngày 01 + 02 tháng 11 năm 2014.  Nhân ngày đó cũng là Sinh Nhật lần thứ 21 cuả GĐPT Phổ Hiền . Kính mong qúy Phụ huynh đưa các em đến sinh hoạt đông đủ. 

CHƯƠNG TRÌNH hai ngày trại: 01,02/11/2014

Thứ Bảy ngày 01/11/2014

9h      :                   KHAI MẠC TRẠI
9h30 :                      Lễ Phật
9h45 – 10h00    :    Chia đội, chúng,đàn
10h00 – 11h00  :    Phật pháp (theo ngành: oanh vũ, thiếu, thanh)
11h00 -11h20   :    Nghỉ giải lao (pause)
11h20 – 11h50  :    Sinh hoạt vòng tròn
11h50 – 13h00  :    ĂN TRƯA ( các đội: hành đường, vệ sinh làm việc, còn lại đi kinh hành)

13h00 – 13h30 :     NGHỈ NGƠI TỰ DO

13h30 – 14h00 :   Ôn bài với sự hướng dẫn cuả huynh trưởng
14h00 – 14h30 :   Học bài hát mới
14h30 – 15h30 :   Học nghe Morse, hiệu lệnh (theo đội)
15h30 – 16h00 :   Giải lao, gouter
16h00 – 17h30 :   Văn nghệ (tập muá, tập hát cho văn nghệ Tết)
17h30 – 17h40 :   Đội hành đường chuẩn bị cơm chiều, các em khác nghỉ ngơi
18h00 – 18h00 :   ĂN CHIỀU (đội vệ sinh và rưả chén làm việc)

18h00 – 18h40 :   Chuẩn bị lễ SINH NHẬT GĐPT Phổ Hiền (21 tuổi)
18h50 – 19h00 :   Tề tựu ở chính điện
19h00 – 20h30 :  
Lễ SINH NHẬT GĐPT Phổ Hiền  (văn nghệ bỏ túi)
20h40 – 21h00 :   Vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ ( các em Sen Non về nhà ngủ)
21h30                :   CHỈ TỊNH (đi ngủ tối)

Chủ Nhật ngày 02/11/2014

7h00 – 7h50      :   Thức chúng và vệ sinh cá nhân
8h00 – 8h30     :    Lễ Phật
8h30 – 9h10     :    ĂN SÁNG (đội hành đường làm việc)
9h10 – 9h30     :    Chấp tác (đội vệ sinh, rưả chén) và kinh hành (các em còn lại)
9h30 – 10h00   :    Ôn bài thi (viết và vấn đáp)
10h15 – 10h30 :    LÀM BÀI THI
10h30 – 11h45 :    Nghỉ ngơi
11h45 – 12h00 :    Hành đường và chuẩn bị ăn trưa
12h00 – 13h00 :    ĂN TRƯA (vệ sinh, rưả chén, kinh hành)
13h15                :    Tề tưụ ở chính điện
13h20 – 14h45 : – Lễ Phát Nguyện vào Đoàn (gắn hoa Sen)
.
                            : – Huấn từ cuả Sư Bà, Sư Cô
                            : – Nhận xét cuả Bác Gia trưởng, các huynh trưởng, phụ huynh…)
15h00                 :
BẾ MẠC TRẠI _ kết giây thân ái (chụp hình lưu niệm)

 

**Kính mong qúy Ph Huynh lưu ý :

– Những em còn bé tối thứ bảy về nhà ngủ(20h30) sau khi cắt bánh Sinh Nhật 21 năm cuả GĐPT và sáng chủ nhật lên lại (7h30) để lễ Phật và sinh hoạt ngày chủ nhật.

** Nhng em ng li thì nh đem theo:  – Sac de couchage, trousse de toilette, pyjama…

** Tất cả mỗi em đều phải nhớ đem vở viết để học  (không được quên).

**  Bận đồng phục Lam GĐPT

Nam Mô Hoan Hỷ tạng Bồ Tát Ma ha Tát