Xuân Giáp Ngọ 2014

ĐÊM VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

Chuà Phổ Hiền tổ chức với sự tham gia của các em đoàn sinh GĐPT Phổ Hiền và nam, nữ ca sĩ tại địa phương Strasbourg