Vũ Khúc: Để Mị Nói Cho Mà Nghe

 

Xuân đến Xuân đi Xuân lại tới
Vẫn không màng vì mị hãy còn Xuân
Cuộc đời đâu có bao mà buồn tủi
Nên Mị vẫn hoài xinh trẻ như Xuân

Vũ Khúc: Để Mị Nói Cho Mà Nghe
Ngành Thanh và Thiếu GĐPT Phổ Hiền/Pháp biểu diễn

 

Trả lời