Lược sử chùa Phổ Hiền

            Từ năm 1989 Hội Phật Giáo Việt Nam tại Strasbourg Pháp Quốc đã được thành lập do Hoà Thượng Thích Minh Tâm và Cộng đồng Phật Tử Việt Nam tại vùng Alsace. Ngôi Chùa là nơi nương tựa tâm linh của người con Phật, là nơi tu học và hành đạo theo Chánh Pháp. Ngôi Chùa còn giúp chúng ta rèn luyện được tâm tánh, có lòng vị tha, độ lượng, bác ái, từ bi, kiên nhẫn, và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
            Song song với Hội còn có hoạt động Gia Đình Phật Tử mục đích đào luyện Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng trở thành một Phật Tử chân chánh có ích cho xã hội, luôn tham gia các công tác Phật sự của Chùa và của GHPGVNTN.
            Vị Trụ Trì hiện tại là Sư Cô Thích Nữ Như Quang, được sự Cố Vấn của Hoà Thượng Thích Minh Tâm, Hoà Thượng Thích Như Điển và Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn.

        Mỗi tuần, vào sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 12 giờ có khoá lễ tụng kinh niệm Phật tại Chùa.   

        Hàng tháng có tổ chức khoá lễ tịnh tu hoặc thọ Bát Quan Trai một ngày một đêm.

        Ngoài ra Chùa còn tổ chức :
                 – Tết Nguyên Đán tại Hội Trường
                 – Lễ Phật Đản
                 – Lễ Vu Lan
                 – Tết Trung Thu cho các em Nhi Đồng
                 – Lễ Hằng Thuận.
                 – Dạy tiếng Việt Nam ( cho người Việt và Pháp)