Trị Bịnh

Thần y VÕ HOÀNG YÊN sẽ về trị bịnh cho bà con Phật tử và đồng hương tại chùa Phổ Hiền trong 3 ngày 9, 10, 11 tháng 9 năm 2014.

Xin mời quý đạo hữu ghi danh (càng sớm càng tốt) để Ban Tổ Chức dễ dàng sắp thứ tự trị bịnh và nơi ăn ngủ cho những người ở tỉnh và các nước khác đến.

Nam Mô A Di Đà Phật

BTC kính thông báo
 

Trả lời