Hoa Sen nở – Bước 1 (tháng 5.2015)

  NGÀY 19.05.2015: CHÙA PHỔ-HIỀN ĐÃ BẮT ĐẦU KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

Sau khi được giấy phép xây cất, chùa cứ ráo riết « chạy » không ngừng, vừa về thủ tục hành chánh, vừa củng cố lại thiết kế bên trong cho hoàn chỉnh hơn, họp với những kỹ sư, những chuyên gia về bê-tông, về đường cống rãnh nước, về hệ thống máy sưởi cho mùa đông, hệ thống điều hoà cho mùa hè, từ bếp lên đến phòng chư Tăng, từ phòng chư Tăng đến phòng thờ Tổ, từ nhà Tổ lên đến  chánh điện, từ chánh điện đến ngôi Chùa một cột.

Có làm mới thấy thương chư Tôn Đức, những vị đã từng đứng ra làm Chùa, đã từng xả thân xây dựng ngôi Tam Bảo và nhất là những ngôi Chùa trên đất người, từng ly từng tí phải thận trọng.

 Nghĩ đến đây, chúng tôi tự chạnh lòng khi nghĩ đến Cố Hoà Thượng Chùa Khánh Anh Paris, Sư Ông đã một đời lo lắng cho công trình vĩ đại này… từng tờ giấy hành chánh, từng lá thư, từng hợp đồng, từng ông kỷ-sư chuyên môn… đều phải đắn đo bàn bạc và biểu quyết. Tại Chùa Phổ-Hiền chúng tôi thì có Sư Bà tuổi đã ngoài tám mươi vậy mà mỗi lần họp đều đến chứng minh, trước và sau buổi họp đều có niệm Phật và hồi hướng, đã trở thành thói quen cho người ngoại quốc trong các buổi họp.  Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác cứ mỗi mùa Phật Đản đều có cuộc họp Ban Chấp Hành với Ngài, Hoà Thượng Chùa Thiện Minh thì cho « groupe de travail » những kinh nghiệm về xây Chùa, về ký hợp đồng để có lợi cho Chùa… quý Ngài đúng là những tàn cây bóng màt cho chúng con nương tựa. Theo dõi và góp sức cho ngôi Thánh Tự là việc làm của tất cả mọi người, không có một công trình xây Chùa nào gọi là của riêng một ai được. Ngoài việc hoằng pháp độ sanh, Chùa của những người Việt xa quê hương còn có dân tộc tính và phải duy trì văn hoá Việt nam.

Sau khi có giấy Géomètre, Chùa từng bước, từng bước đi vào « pratique », công trình đã bắt đầu từ ngày 19/05/2015. Nếu không có gì thay đổi và chư hộ pháp gia hộ thì đến tháng chín sẽ xong nền móng và những việc làm ở dưới lòng đất : cống rãnh, đường dẫn điện, hệ thống nước vv…

Nói về Ngôi Chùa Một Cột, đây là phát tâm của Ông kiến trúc sư Noël, từ cuối năm 2014 đến nay, trong chỗ làm việc nhỏ bé tại Oswalt lại chứa những thân cây làm cột, làm kèo, làm đòn dông, ít nhất là 200 kg mỗi cột… mỗi ngày mỗi đẻo, mỗi đục, mỗi cưa. 

Nếu mỗi chúng ta ai nấy đều đồng phát tâm, đồng môt chí hướng chung thì lo gì không thành tựu !

Chúng tôi sẽ đưa từ từ những hình ảnh xây Chùa lên mạng intrenet để đồng bào phật-tử cũng như quý đông hương theo dõi.

Kính chúc quý vị đạo niệm thường tinh tấn, thân tâm thường lạc.