LỄ VU LAN PL 2560-2016 tại chuà Phổ Hiền (03.09, 04.09/2016)

 

 

Vào mỗi đầu Thu, các chùa ở khắp mọi nơi từ Á sang Âu đều cử hành lễ VU LAN mà chúng ta thường gọi là MÙA BÁO HIẾU, đó là bổn phận thiêng liêng của tất cả mọi người con Phật. Ðông cũng như Tây, xưa cũng như nay, những người con hiếu không ai là không nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của  cha mẹ. Ðây là cơ hội quý báu để những người con hiếu thảo báo đáp một phần nào công ơn trời bể của hai đấng sinh thành.

Trời xa rộn cánh chim di
Gọi muà Thu nưã lại về nhân gian
Êm êm sóng nước mây ngàn
Gợi hồn dào dạt chưá chan ân tình
Làm sao quên được ảnh hình
Công cha nghĩa mẹ vì mình quên thân
Vu Lan Báo Hiếu thâm ân
Người ơi hãy nhớ ân cần đừng quên!
Diệu Đạo

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỊNH TU VÀ  ĐẠI LỄ VU-LAN  PL. 2560 – 2016

                   CHÙA PHỔ HIỀN-STRASBOURG PHÁP QUỐC

Nhân mùa Vu-Lan Báo Hiếu, Chùa Phổ-Hiền Strasbourg Pháp Quốc có tổ chức Đại Lễ Vu Lan và hai ngày Thọ Bát Quan Trai / Tịnh Tu :

Ngày 12 và 13 / 09 /2015

Dưới sự chứng minh và hướng dẫn của Thượng Toạ Thích Thông Trí đến từ Hòa Lan, Đại Đức Thích Pháp Quang đến từ Đan Mạch, Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn, Sư Cô Trụ Trì Thích Nữ Như Quang và quý Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Phổ Hiền tự.

 

Thứ Bảy, ngày 03 /09/2016 : NGÀY THỌ BÁT QUAN TRAI + TỊNH TU

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu

09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới

10 giờ 00 : Pháp thoại

11 giờ 45 : Chấp tác

12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành

13 giờ 00 : Chỉ tịnh

14 giờ 00 : Tụng Kinh

15 giờ 00 : Pháp thoại

17 giờ 00 : Công phu chiều

18 giờ 00 : Dược thực

19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)

22 giờ 00 : Chỉ tịnh

 

Chủ nhật, ngày 04/09/2016 :  ĐẠI LỄ VU-LAN

 

06 giờ 00 : Công Phu Khuya

07 giờ 30 : Điểm Tâm

09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới

09 giờ 30 : Thời Pháp nhân ngày Vu Lan Thắng Hội

11 giờ 00 : Cung thỉnh Chư Tôn Đức Quang Lâm Chánh Điện

Chương Trình Đại Lễ Vu-Lan 2560 Lễ gắn bông hồng 

  (có chương trình riêng do GĐPT phụ trách)                                                                                       

12 giờ 30 : Cúng Dường Trai Tăng

13 giờ 30 : Văn Nghệ Cúng Dường Vu-Lan (nếu có thời gian)

16 giờ 30 : Mông sơn Thí Thực và Hoàn Mãn

(Chương Trình có thể tuỳ nghi thay đổi)

Trả lời