Chương Trình Tết Trung Thu ( 29.09.2018)

 

Mời tham dự TẾT TRUNG THU ngày 29.09.2018  (Invitez FÊTE De La MI-AUTOMNE le 29.09.2018)

Tại chùa Phổ Hiền từ 15h30 đến 20h30
A la pagode Pho Hien de 15h30 à 20h30

CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAMME):


– 15h30 – 16h30:  Các trò chơi truyền thống (Jeux populaires et traditionnelles)

– 16h30 – 17h30:  Văn nghệ: vẽ, hát, múa, biểu diễn thời trang… (Spectacles: dessin, chante, danse, défilé…)

– 17h30 – 18h00:  Nghỉ ngơi (Pause)
 
– 18h00 – 19h30: Dùng cơm tối thân mật (Dinner cordialement)

– 19h30 – 20h00: Phát lồng đèn và chuẩn bị lễ rước đèn (Distribuer et préparer des lanternes )

– 20h00 – 20h20: Lễ rước đèn và múa lân (Cérémonie des lanternes et danse de licorne)

– 20h20 – 20h30: Thả bong bóng bay và hoàn mãn ( Lâcher les ballons et cérémonie complète)


Xin mời tất cả quý phụ huynh và các em thiếu nhi tham gia
(Invitez tous les enfants et les parents)

Trả lời