Lễ Hạ Nguyên: Niệm Phật 24h (24+25/11/2018)


 

Chuông chùa vang vọng khắp muôn nơi
Cảnh tỉnh trần ai giấc mộng đời
Sức kiệt hơi tàn buông tất cả
Nhớ câu Niệm Phật thoát luân hồi…

 

Nam Mô A Di Đà Phật

        Do duyên nghiệp mà chúng sinh phải mang lấy xác thân, hình hài như thế này hay thế khác, sinh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp hay không tốt đẹp. Nếu tạo nghiệp thiện, nhân duyên lành thì đời sống hạnh phúc nhiều hơn đau khổ. Đức Phật không thể làm trái luật duyên sinh nhân quả, và cũng không ai có thể làm trái luật ấy. Cho nên cầu Phật, cầu Trời, cầu Thần linh gia hộ mà không thuận theo nhân quả làm lành, tạo nghiệp thiện, gieo nhân tốt thì chẳng gặt hái được kết quả gì.

        Trong các kinh về Tịnh độ, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà dạy chúng sinh tu tập pháp môn Niệm Phật, quán tưởng và phát nguyện vãng sinh, tạo các nhân duyên lành để hội đủ điều kiện vào thế giới Cực lạc. Nhân tố quyết định để vãng sinh là phải “nhất tâm bất loạn”, “tâm không điên đảo” (Kinh A Di Đà). Các Ngài không bảo chỉ cần tin các Ngài thôi mà nên tin có thế giới Cực lạc, gọi tên Phật A Di Đà và cầu Ngài đến đón thì Phật A Di Đà và Thánh chúng tiếp rước đưa về Cực lạc. Nếu tâm còn bị vô minh ngăn lối cản đường, bị phiền não trói buộc thì làm sao giải thoát khỏi thế gian này. Khi tâm không còn vô minh, phiền não thì cảnh giới Cực lạc hiển bày, vậy Tịnh độ ở ngay cõi Ta-bà.

       Niệm Phật là một phương tiện giúp cho ta thanh lọc tâm ý, chuyển hóa nội tâm theo hướng tích cực để làm thay đổi hành vi, lối sống. Nhưng điều cần thiết là phải biết cách sử dụng phương tiện này, sử dụng có phương pháp để đạt được giá trị, lợi ích thiết thực. Dù cho ta niệm Phật bao nhiêu câu, một ngày mấy thời, nếu không thay đổi nhận thức, tư duy, không điều chỉnh hành vi, lối sống của mình theo hướng tích cực thì không cải thiện được gì cả, không làm mới được bản thân, không thay đổi được cuộc đời, không xây dựng được nền tảng an vui, hạnh phúc cho tương lai. Có người cứ nghĩ niệm Phật để Phật phò hộ, niệm Phật để Phật ban phước, niệm Phật để Phật tiêu tai giải nạn cho mình, thế là vô tình biến Phật thành ông thần ban phước giáng họa. 
Nếu chúng ta luôn hành trì pháp môn Niệm Phật thì tâm định, trí sáng suốt, bên ngoài không bị ngoại duyên tác động, bên trong không bị phiền não vọng tưởng chi phối, nhờ đó không còn lo lắng, sợ hãi, khổ đau, có thể giải quyết được những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong đời sống. Đó là kết quả của đời sống chơn chánh có tu tập, thực hành nếp sống đạo đức, tuyệt nhiên không phải là sự phò trợ, giúp đỡ bằng quyền năng hay phép màu của Đức Phật.

        Niệm Phật chính là giá trị cao nhất của pháp môn Niệm Phật. Bởi: Tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Trong kinh Hoa nghiêm, Đức Phật cho biết: “Tất cả là do tâm tạo”. Thế giới Cực lạc do tâm từ bi và trí tuệ, công đức phước báo và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà có. Hễ tâm ai tương ưng với cảnh giới Cực lạc thì sinh về Cực lạc.

        Nhân Lễ Hạ Nguyên chùa Phổ Hiền xin kính thông báo quý Phật tử gần xa tại Strasbourg và vùng phụ cận bên Đức bớt chút thời gian quý báu trở về tham dự đông đủ để cùng nhau có một ngày Niệm Phật thật trọn vẹn và hướng công đức này đến tất cả muôn người, muôn loài luôn được sống trong an lạc, thanh tịnh.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 

Trả lời