Lễ Vía Phật Thích ca Thành Đạo (19+20/01/2019)

 

          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

         Sau khi vượt thành xuất gia, trải qua nhiều năm tháng tầm sư học đạo và miệt mài tu khổ hạnh, thiền định dưới cội Bồ Đề. Thái tử Tất Đạt Đa tức Sa môn Cù Đàm đã trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ngày lịch sử ấy được gọi là ngày Thành Đạo. Dù đã trải qua hơn 25 thế kỷ nhưng câu chuyện tầm đạo của Ngài vẫn luôn là bài học lớn cho hàng đệ tử Phật chúng ta. Lời Phật dạy: "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành". Để xứng đáng là đệ tử Đức Như Lai luôn có trí huệ sáng suốt, bồ đề tâm kiên cố, tự thân cố gắng nổ lực công phu, tự nhận ra Phật tâm nơi chính mình để luôn tinh tấn, vững vàng trên đường tu hầu mau chóng viên thành Đạo quả.

          Kính thưa Quý Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa.

        Để kỷ niệm ngày Đức Phật Thành Đạo mồng 8 tháng chạp Âm lịch – PL:2562. Chùa Phổ Hiền/Strasbourg sẽ tổ chức Tu Bát Quan Trai hai ngày  19 và 20/01/2019 dưới dưới sự quang lâm và chứng minh của HTT Trí Minh đến từ Na Uy cùng Sư Bà viện chủ Thích Nữ Như Tuấn và quý Ni của bổn tự.

Chương trình tu bát quan trai:

Thứ Bảy 19.01.2019:  

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu

09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới 

10 giờ 00 : Pháp thoại

11 giờ 45 : Chấp tác

12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành

13 giờ 00 : Chỉ tịnh

14 giờ 00 : Tụng Kinh

15 giờ 00 : Pháp thoại

17 giờ 00 : Công phu chiều

18 giờ 00 : Dược thực

19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)

22 giờ 00 : Chỉ tịnh

 

Chủ nhật 20.01.2019 

06 giờ 00 : Công Phu Khuya

07 giờ 30 : Điểm Tâm

09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới

09 giờ 30 : Thời Pháp nhân ngày Lễ Viá

11 giờ 00 : Lễ Viá+Cầu an+Cúng Ngọ và Cúng Chư Tiên Linh

12 giờ 00 : Thọ trai và hoàn mãn

(chương trình có thể tùy nghi thay đổi)

          Trân trọng kính mời quý vị sắp xếp thời gian hoan hỷ vân tập về chùa tu tập.

Kính chúc Quý Phật tử vô lượng an lành

 

Trả lời