Đại Lễ Phật Đản chùa Phổ Hiền (14, 15, 16/06/2019 – PL 2563)

Thắp nén trầm hương thân tâm như một
Lòng chí thành xin phát nguyện bước vào
Cửa Từ Bi là chốn rất thanh tao
Nguyện tu tập lánh xa đường hiểm họa

Rằm Tháng Tư hồng liên hoa một đoá
Con quỳ dâng lên đảnh lễ Chân Như
Kính lạy Ngài đời trần thế phù hư
Xin con nương bóng Cha Từ mãi mãi…

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2563 – 2019 

Thứ sáu 14/06/2019

           

10h00: Khóa lễ Cầu an – Sám hối

 

Chư Tôn Đức

 

 

11h45: Cúng ngọ + Thọ trai

Buổi sáng: Thăm viếng chùa Lào + Chùa Tây Tạng

 

14h00: Tụng kinh

 

Buổi trưa: Ngọ trai tại Chùa

 

 

15h00: Thính Pháp

 

Buổi chiều: Tham quan Strasbourg – Nhà Thờ Đức Bà –

 

16h30: Công phu chiều

 

Bateau Mouche (ngang qua Quốc Hội Âu Châu)

 

19h30: Pháp Đàm

           
               

Thứ bảy 15/06/2019

           

06h00: Công phu khuya

           

09h00: Tụng kinh

           

10h00: Thính Pháp

           

11h45: Cúng ngọ + Thọ trai

         

14h00: Fête du Bouddha à Orangerie

         

19h00: Trà Đàm (có chương trình riêng)

       

           1) Lời tác bạch của Sư Cô trụ trì

         

           2) Lời tác bạch của Phật tử

         

          3) Pháp từ của Chư Tôn Đức

         

                             – Cắt bánh Mừng Khánh thọ Hòa Thượng và Sư Bà

     
 

        – Chu Niên 2 năm khánh thành Chuà Phổ Hiền

     

            4) Hòa Thượng chủ trì buổi trà đàm về vấn đề tu tập và sinh hoạt của Chùa tại địa phương

               

Chủ nhật 16/06/2019 Đại Lễ Phật Đản PL.2563-2019

       

06h00: Công phu khuya  + Bố tát

         

09h30 – 10h00: Quy y và thọ Ngũ giới ( khóa cầu an)

       

10h30: MỪNG KHÁNH ĐẢN + Lễ Dâng Hoa + Lễ Tắm Phật (có chương trình riêng)

 

           1) Cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm chánh điện (3 hồi chuông trống Bát Nhã)

 

           2) Cung thỉnh Chư Tôn Đức an tọa/Giới thiệu thành phần tham dự

   

                                * Lời nói đầu

         

                                * Lễ Dâng Hoa của GĐPT

       
 

         * Diễn văn Phật Đản của Sư Cô trụ trì

     
 

         * Thông điệp Phật Đản của GHPGVNTN AC (TTT Nguyên Lộc)

   
 

        * Lời Đạo Từ của Hòa Thượng Phương Trượng

     

           3) Chư Tôn Đức Niệm Hương Bạch Phật ( hát Trầm Hương Đốt)

   

           4) Tụng Kinh Mừng Khánh Đản

         

           5) Lễ Tắm Phật (đồng tụng bài kệ tắm Phật) trước điện Quán Thế Âm Bồ Tát

 

11h45: Cúng Chư tiên linh trí tự

         

12h30: Cúng dường Trai Tăng ( tại chánh điện)

       

13h45: Văn Nghệ Cúng Dường Phật Đản

       
 

                 

           
   

(Chương trình có thể tùy nghi thay đổi)

   

 

Trả lời