Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát- Thọ bát quan trai (06+07.07.2019)

Nhành dương che bóng rũ
Mẹ là nơi tựa đầu
Lắng lòng theo nhịp thở
Nghe tâm bình thân an
 

Mỗi khi sa bể khổ
Mong một tình yêu thương
Xin bàn tay che chở
Mẹ hiển linh khôn lường

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý Đồng Hương Phật Tử,  

          Để thực thi những lời huấn từ quý báu của Chư Tôn Đức Âu Mỹ đã quang lâm chùa nhân đại lễ Phật Đản tháng 6 vừa qua. Chúng ta càng cố gắng tinh tấn tu tập để đáp đền ơn sâu đức Từ Phụ đã vì chúng sanh mà thị hiện cõi ta bà. Đạo Từ Bi chỉ có trong tâm nên chúng ta cần phải sửa chữa tâm mình từ hư trở thành hiền thiện để từ từ nhận được Phật tánh hằng hữu của mình. Và tình thương bao la, sự nhẫn nhục này được rõ nét nhất nhờ vào tâm đại từ bi mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã vượt qua bao kiếp nạn. Yêu thương bản thân mình giúp ta sửa chữa những điểm yếu, phát triển những điểm mạnh, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. làm được như vậy chính là ta đang theo đại nguyện lớn của Quan Thế Âm Bồ Tát.
        Trên tinh thần đó, nhân lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Phổ Hiền sẽ tổ chức hai ngày tu bát quan trai dưới sự chứng minh và giảng huấn của HTT Tâm Huệ trụ trì chùa Trúc Lâm/ Thụy Điển cùng quý Ni bổn tự. Kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự Khóa Tu Bát Quan Trai hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật (06 + 07.07.2019) tại chùa Phổ Hiền – 311 Route de la Wantzenau/ Robertsau.

Chương trình tu bát quan trai:

Thứ Bảy 06.07.2019:  

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu
09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới 
10 giờ 00 : Pháp thoại
11 giờ 45 : Chấp tác
12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành
13 giờ 00 : Chỉ tịnh
14 giờ 00 : Tụng Kinh
15 giờ 00 : Pháp thoại
17 giờ 00 : Công phu chiều
18 giờ 00 : Dược thực
19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)
22 giờ 00 : Chỉ tịnh

 

Chủ nhật 07.07.2019 

06 giờ 00 : Công Phu Khuya
07 giờ 30 : Điểm Tâm
09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới
09 giờ 30 : Thời Pháp của HTT. Tâm Huệ
11 giờ 00 : Cầu an+Cúng Ngọ và Cúng Chư Tiên Linh
12 giờ 00 : Thọ trai và hoàn mãn

(chương trình có thể tùy nghi thay đổi)

Trân trọng kính mời quý Phật tử, quý đồng hương  hoan hỷ quang lâm về chùa Phổ Hiền tham dự khóa tu.

Chúc quý vị cùng gia quyến vô lượng an khang, sở cầu như nguyện.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
TK. Thích Nữ Như Quang

Trả lời