Mật Pháp của HTT Huyền Diệu/Ấn Độ tại chùa Giác Ngộ

 

 

Những mật pháp thành công của một con người đi đến đại hạnh phúc theo HTT Huyền Diệu là hãy học tập và thực hành theo Kinh Đại Phúc Đức.

– Tin nhân quả
– Tri ân cha mẹ,đất nước,thầy cô
– An tĩnh tâm hồn
– Sức khỏe tốt
– Gần bạn lành
– Xa bạn xấu
– Tụng đọc và thực hành theo lời Phật dạy
– An tĩnh tâm hồn 

Trả lời