Canh Tý 2020: Chúc Tết Sư Bà Viện Chủ Phổ Hiền tự

Đảnh lễ và chúc Tết cho Sư Bà viện chủ: Sau khoảng thời gian tương đối dài chứng minh, phát lộc và chúc Tết cho toàn thể Phật tử ở chánh điện thì Sư Bà đã quá mệt nên Ngài về phòng nghỉ ngơi. Biết vậy, nhưng ngày này không thể không chúc Tết cho Sư Bà được nên một nhóm nhỏ ACE chúng tôi lên phòng xin đảnh lễ và chúc Tết khiến Ngài phải ngồi dậy tiếp đón với nụ cười hiền từ mà không dấu được sự mệt mỏi. Ôi, thương ơi là thương!!! <3 Làm sao diễn tả bằng lời những cảm xúc vì thâm tâm chúng tôi cảm giác ngoài tình Sư Phụ và Đệ tử khác nào tình Mẹ và Con, Bà và Cháu. Qua clip vidéo này mọi người sẽ cảm nhận được tình cảm và sự thân mật như trong một gia đình vậy. Chúng con cầu nguyện Hồng ân Chư Phật độ trì cho Sư Bà bên cạnh chúng con lâu hơn, để chúng con nương tựa dưới bóng mát cội Bồ Đề tại Phổ Hiền tự này.

Nương thân dưới cội Bồ Đề
Thì đời bớt khổ thoát mê si lầm
Quay về chánh pháp tự tâm
Ngộ câu kinh Phật gieo mầm từ bi 🙏🙏🙏

Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

Trả lời