Một Ngày Bình An

 

MỘT NGÀY BÌNH AN

Vào thứ bảy 18/08/2021 vừa qua chùa Phổ Hiền đã tổ chúc một ngày niệm Phật cầu nguyện cho chúng sinh thế giới được sống trong yên bình. Xin mong chiến tranh, thiên tai và bệnh tật sớm được tiêu tan, nhân gian sống trong hòa bình và an lạc. Nhất là từ khi bệnh dịch Covid-19 xuất hiện đã đem lại bao thương tâm, đau khổ cho rất nhiều gia đình không chừa nơi nào trên trái đất này. Ngày nay bất kể người giàu hay nghèo đều bị con virus vận hành toàn cầu gây nguy hại thân mạng. Với mục đích đó, Ni Sư trụ trì đã mời gọi Phật tử vân tập về chùa phát tâm niệm Phật suốt một ngày, cầu nguyện hương linh đã đơn độc ra đi trong mùa đại dịch được sớm siêu sanh về cõi lành và những bệnh nhân đang mắc được sớm hồi sức để trở về sum họp với gia đình. 💓💓💓

"Con niệm Phật để lòng nhớ mãi

Hình bóng Người cứu khổ chúng sanh

Để theo Ngài trên bước đường lành

Chúng con khổ, nguyền xin cứu khổ

Chúng con khổ, nguyền xin tự độ

Ngoài tham lam sân hận ngập trời

Phá si mê trí tuệ tuyệt vời

Con nhớ đức Di Đà Lạc Quốc" (trích Sám Nguyện)

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

🙏🙏🙏🌷🌷🌷

Trả lời