Đại Lễ Vu Lan-Bông Hồng Cài Áo 03/09/2023 PL.2567 tại chùa Phổ Hiền (vidéo)

Bông Hồng Vu Lan

Bông hồng vàng xin dâng chư tôn đức
Kính chúc quý Ngài sức khỏe trường khang
Vì thương chúng sanh đến các đạo tràng
Lời pháp nhủ bảo ban đầy từ ái

Và đóa hồng thắm tỏ lòng nhớ mãi
Mỗi Vu Lan được cài áo mẹ cha
Vì các con không quản ngại nề hà
Dù vất vả vẫn nuôi con khôn lớn

Bông hồng này sẽ tươi xinh mơn mởn
Không bao giờ tàn úa theo thời gian
Cùng với tấc lòng con luôn vái van
Chư Phật độ mẹ cha bình an mọi lúc

Cám ơn mẹ đã cho con hạnh phúc
Trong vòng tay đầy trìu mến thương yêu
Mẹ biết không: “Con yêu Mẹ thật nhiều!”
Bông hồng cài áo thay lời muốn nói…

Strasbourg, ngày 04/09/2023
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

Trả lời