TTT Hạnh Tấn-Tu Bát Quan Trai Giới 23+24/03/2024 (Rằm Tháng Hai Giáp Thìn)

Bài thơ kính dâng lên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni 🙏🙏🙏

ㄗ卄Ậ匕 力卄Ậㄗ 力工Ế匕 乃À力

(Rằm Tháng Hai Âm Lịch)

Sa-la tựa bóng rất an nhàn
Tự tại thân tâm cõi thế gian
Kiền Trắc đưa xa nơi điện ngọc
Thê nhi để lại chốn cung vàng
Bồ Đề tâm nguyện tìm chân lý
Đạo quả viên thành tỏa ánh quang
Chuyển pháp luân xa vườn Lộc Uyển
Tháng Hai trăng sáng nhập Niết Bàn.

Diệu Đạo

Cuối tuần này (23+24/03/2024) nhằm 14+15 tháng 02 Âm lịch cũng là ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Chùa Phổ Hiền hân hoan cung nghinh Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn trụ trì Tu Viện Lộc Uyển/Đức quốc về hướng dẫn tu bát quan trai giới và vấn đáp Phật pháp. Thật hạnh phúc thay cho hàng Phật tử chúng con đã được Thầy lân mẫn khai tuệ, thấm sâu hơn về hai chữ BỆNH DUYÊN. Thân tứ đại của con người luôn bị tác động theo lẽ vô thường cho nên đừng để bệnh tật chi phối khiến bệnh càng tăng, chúng ta phải đối diện quy luật tự nhiên để mà vượt qua bằng cách điều tâm an bình vượt qua khổ tâm, khổ ý… Lấy đối tượng chúng sanh mà tu tập vì chúng hữu tình có nhiều khi còn khổ hơn mình. Quan trọng nhất là nên Thiền để quán niệm hơi thở và luôn nghĩ đến tha nhân trước tiên, có như vậy ta sẽ đoạn hết phiền não, lo âu để tự chuyển hóa thân tâm diệt tận khổ vô biên.

Đức Phật nhập Niết Bàn là ánh hào quang tỏa sáng soi đường cho chúng con trên đường tu tập, tự nguyện vì chúng sanh mà mở rộng tâm từ bi vô lượng như Đức Từ Phụ Thích Ca.

Xin kính chúc Thầy trở về trú xứ luôn an thường Pháp thể dị độ chúng sanh tuệ đăng thường chiếu Đạo quả viên thành.

Chúc quý ACE mình thân tâm an lạc, tu tập ngày càng tinh tấn hơn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

Link album: https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipNBzVqM8pLtT-Hm_c_RD3SRVgD5mnSrFXj0If_T

Strasbourg 24/03/2024
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

Trả lời