Các ngày viá

NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT VÀ  CÁC ĐỨC BỒ TÁT

Tính theo ngày Âm lịch

Tháng Giêng:

 • Ngày 01 – Ngày Đức Phật Di Lặc đản sanh, theo Bắc tông.

 • Ngày 15 – Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo, kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch

Tháng Hai:

 • Ngày 08 – Ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia, theo Bắc tông.  Vía tôn giả A-nan-đa , theo Bắc tông.

 • Ngày 15 – Ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, theo Bắc tông.

 • Ngày 19 – Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

 • Ngày 20 – Vía Đức Bồ Tát Phổ Hiền, theo Bắc tông.

Tháng Ba:

 • Ngày 16 – Vía Đức Bồ Tát Chuẩn-đề, theo Bắc tông.

Tháng Tư:

 • Ngày 04 – Vía Đức Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi.

 • Ngày 08 – Phật Đản theo Bắc tông.

 • Ngày 15 – Theo Nam Tông, đây là ngày Đại Lễ Tam Hợp hay còn gọi là ngày Phật Bảo, kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni:  Đản sanh, thành đạo và viên tịch.  Từ năm 1956, Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm Đức Phật giáng sanh.

Tháng Năm:

 • (Không có ngày vía)

Tháng Sáu:

 • Ngày 15 – Theo Nam Tông, đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam Tông.

 • Ngày 19 – Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

Tháng Bẩy:

 • Ngày 13 – Vía Đức Bồ Tát Đại Thế Chí.

 • Ngày 15 – Đại lễ Vu Lan hay còn gọi là ngày báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, theo Bắc tông.

 • Ngày 30Vía Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương.

Tháng Tám:

 • (Không có ngày vía)

Tháng Chín:

 • Ngày 19 – Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

 • Ngày 30 – Vía Đức Phật Dược Sư.

Tháng Mười:

 • (Không có ngày vía)

Tháng Mười Một:

 • Ngày 17 – Vía Đức Phật A Di Đà, theo Bắc tông.

Tháng Chạp:

 • Ngày 08 – Ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, dưới cội Bồ-đề, theo Bắc tông.