Huân Tu Tháng 11/2014

Nam Mô A Di Đà Phật

THÔNG BÁO: TU BÁT QUAN TRAI từ 08/11/2014 đến 09/11/2014

                     Kính thưa quý Phật tử, đạo hữu đồng hương.

Vào tháng 11 tới đây, nhân rằm tháng 10 năm Giáp Ngọ,  chùa Phổ Hiền có tổ chức khoá huân tu – Thọ bát quan trai hai ngày dưới sự hướng dẫn của Hoà Thượng Thích Kiến Tánh đến từ Đức Quốc..

Thời gian bắt đầu khóa tu bát quan trai : từ 9h sáng thứ bảy cho đến 9h sáng chủ nhật là hoàn mãn.

Tiếp theo: từ 9h30 chủ nhật là lễ Rằm tháng 10 , cúng Ngọ,  cúng linh và Ngọ trai.

Buổi chiều úc 14h Hòa Thượng Thích Kiến Tánh sẽ thuyết pháp và vấn đáp Phật pháp.

Kính thông báo và kính mời qúy vị Phật tử biết để sắp xếp thời gian về chùa tu học ngõ hầu gieo duyên giải thoát cho chính bản thân và đem  công đức tu học hồi hướng cho chính mình cũng như người thân được sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

Trả lời