Thư mời và chương trình Đại Lễ Vu Lan

 

                    CHƯƠNG TRÌNH TỊNH TU VÀ

                      ĐẠI LỄ VU-LAN  PL. 2559-2015

                   CHÙA PHỔ HIỀN-STRASBOURG PHÁP QUỐC

                                           

 

                                        « Tháng bảy mùa Thu, Vu lan về

                                          Nhỏ từng giọt lệ nhớ mẹ ghê

                                          Chiều nay mưa lạnh đơn côi quá

                                          Hình ảnh thân thương chẳng thấy về »

                               

 

Nhân mùa Vu-Lan Báo Hiếu, Chùa Phổ-Hiền Strasbourg Pháp Quốc có tổ chức Đại Lễ Vu Lan và hai ngày Thọ Bát Quan Trai / Tịnh Tu :

Ngày 12 và 13 / 09 /2015

Dưới sự chứng minh và hướng dẫn của Thượng Toạ Thích Thông Trí, Sư Bà Trụ Trì

cùng Chư Tôn Đức đến từ Đức Quốc

 

Thứ Bảy, ngày 12 /09/2015 : NGÀY THỌ BÁT QUAN TRAI+TỊNH TU

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu

09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới

10 giờ 00 : Pháp thoại

11 giờ 45 : Chấp tác

12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành

13 giờ 00 : Chỉ tịnh

14 giờ 00 : Tụng Kinh

15 giờ 00 : Pháp thoại

17 giờ 00 : Công phu chiều

18 giờ 00 : Dược thực

19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)

22 giờ 00 : Chỉ tịnh

 

Chủ nhật, ngày 13/09/2015 :  ĐẠI LỄ VU-LAN

 

06 giờ 00 : Công Phu Khuya

07 giờ 30 : Điểm Tâm

09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới

09 giờ 30 : Thời Pháp nhân ngày Vu Lan Thắng Hội

11 giờ 00 : Cung thỉnh Chư Tôn Đức Quang Lâm Chánh Điện

Chương Trình Đại Lễ Vu-Lan 2559 / Một bông hồng tưởng về Mẹ

                                                                                          (có chương trình riêng)

12 giờ 30 : Cúng Dường Trai Tăng

13 giờ 30 : Văn Nghệ Cúng Dường Vu-Lan (nếu thời gian và quý Thầy cho phép)

16 giờ 30 : Mông sơn Thí Thực và Hoàn Mãn

(Chương Trình có thể tuỳ nghi thay đổi)

CHÙA PHỔ-HIỀN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Trả lời