Hình ảnh tiến trình xây dựng chùa mới

 

Kính bạch quý Chư Tôn Thiền Đức và kính thưa quý Phật tử, nhờ vào sự phát tâm ủng hộ qua những hình thức quyên góp, cúng dường, cho mượn hội thiện và hộ trì Tam Bảo, chùa Phổ Hiền Mới đang từng bước tiến triển rất khả quan. Trong niềm hân hoan này, chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị để tường công trình xây dựng qua link hình ảnh sau đây. Kính mời xem

 Nam Mô A Di Đà Phật

https://plus.google.com/…/115685…/albums/6218027145838969713

 

Trả lời