Công quả chùa Phổ Hiền mới (07.05.2017)

Mỗi weekend rộn tiếng cười vui 
Kẻ gọi người kêu vang góc trời
Tiếng cưa, tiếng đục vang ầm ỷ
Máy quay thâu nhận hết cả rồi   (hihihii) 

Mời quý ACE xem vidéo nhé!

Trả lời