Clip vidéo chùa Phổ Hiền mới

Clip do cháu Miemie, một Phật tử của chùa thực hiện bằng máy quay kỹ thuật số điều khiển từ xa (télécommande). Chùa Phổ Hiền mới cơ bản đã xây xong, chỉ còn hai tuần nữa sẽ làm lễ Khánh Thành, dưới sự tham dự của chính quyền địa phương và sự chứng minh của quý Chư Tôn Đức tại Pháp và châu Âu ngoài ra sẽ có hàng ngàn Phật tử đến tham gia và đãnh lễ Phật. Kính mời quý Chư Tôn Đức và quý Phật tử mở xem.

Trả lời