CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT CHÙA PHỔ-HIỀN STRASBOURG

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT CHÙA PHỔ-HIỀN STRASBOURG

từ tháng 09/2017 đến tháng 02/2018

 

Tháng

Ngày

Thời gian sinh hoạt

Chương trình sinh hoạt

Ghi chú

09/2017

 

17/09 (Chủ nhật)

30/09 (Thứ bảy)

 

Từ 09h – 14h

Từ 15h30 – 20h30

 

LỄ VU LAN  – Khai giảng lớp tiếng Việt

TẾT TRUNG THU (múa lân, rước đèn, vui chơi)

 

Đồng phục

Có chương trình riêng

10/2017

08/10 (chủ nhật)

 

22/10 (chủ nhật)

 

28, 29/10 (thứ bảy và chủ nhật)

 

Từ 14h – 17h

 

Từ 14h – 17h

 

Từ 9h sáng thứ bảy đến 15h chủ nhật

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ , Tập múa cho Tết

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ, Tập múa cho Tết

 

TRẠI PHỔ HIỀN 13 (chương trình riêng)

Đồng phục

 

Đồng phục

 

Đồng phục

 

11/2017

05/11 (Chủ nhật)

19/11 (chủ nhật)

Từ 09h – 17h

Từ 14h – 17h

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ , Tập múa

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ , Tập múa

 

Đồng phục

Đồng phục

12/2017

10/12  (cả ngày)

 

Từ 24/12/17-01/01/18

 

Từ 09h – 17h

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Tập múa cho Tết

 

Nghỉ lễ Noël et Nouvel An

Đồng phục

 

có thể đi tập múa sẽ thông báo sau

01/2018

07/01 (Chủ nhật)

21/01 (Chủ nhật)

 

Từ 14h – 17h

Từ 14h – 17h

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ, tập múa cho Tết

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ, tập múa cho Tết

 

Đồng phục

Đồng phục

02/2018

04/02 (Chủ nhật)

18/02 (Chủ nhật)

24/02 (Thứ Bảy)

Từ 09h – 17h

Từ 14h – 17h

Từ 14h – 23h

Sinh hoạt GĐPT, tập múa cho Tết

Sinh hoạt GĐPT, tổng dợt múa cho Tết

VĂN NGHỆ TẾT NĂM MẬU TUẤT tại salle Culturel du Neudorf (có chương trình riêng)

Đồng phục

Đồng phục

Đồng phục

 

Điạ điểm sinh hoạt :                    CHUÀ PHỔ HIỀN STRASBOURG           –     311 Route de Wantzenau Robertsau-Strasboiurg

 

Điện Thoại Liên Lạc

 

  1. Diệu Đạo (Song Phượng)

0388263556 ou 0611241391

  1. Nguyên Đức (Phước)

03 88 27 07 34

 

 

 

 

 

 

 

 

–    Chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh, chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý phụ huynh

  • Quý phụ huynh nên theo dõi chương trình để hướng dẫn các em về sinh hoạt đểu đặn
  • Nếu vắng mặt nên xin liên lạc cho quý anh chị phụ trách


    

 

Trả lời