Cuộc đời Đức Phật Thích Ca (trọn bộ 55 tập)

Bộ phim nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca từ Đản Sanh đến khi nhập Niết Bàn gồm 55 tập. Bộ phim đã hoàn chỉnh phần thuyết minh và lồng tiếng Việt Nam. Hôm nay DĐ xin mạn phép chuyển link từ trang nhà daitangkinh.org đưa vào trang nhà chùa Phổ Hiền để cho quý ông bà, cô bác lớn tuổi tại đây tiện việc theo dõi nha.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 

https://thuvienhoasen.org/images/file/vGmqdSZ61AgBAOsY/buddha-duc-phat.jpg

 

Biên dịch, biên tập và lồng tiếng: Trung tâm Huệ QuangTrung tâm Diệu Pháp Âm hợp tác thực hiện

Tác giả: B.K. Modi
Đạo diễn: David Grubin
Nhà xuất bảnẤn Độ
Người dịchTrung tâm Huệ QuangTrung tâm Diệu Pháp Âm
Người đọc: Thy Mai, Trần Vũ, Chơn Nhơn, Thùy Tiên, Thanh Sang, Hạnh Phúc, Thúy Hằng, Thiện Trung, Đặng Khuyết, Khánh Vân, Tuyết Nhung, Tuấn Anh, Chánh Tín, Quang Tuyên, Thu Hiền, Ngô Lợi, Huyền Trang, Hoài Thương, Vũ Thu, Linh Phương, Kim Anh.

http://daitangkinh.org/index.php/phap-am/sutichducphat

Trả lời