Lễ Vía Đức Quán Thế Âm – Tu Bát Quan Trai ( 11+12.11.2017)

 

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nhân ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chùa Phổ Hiền sẽ tổ chức tu bát quan trai hai ngày 11 và 12.11.2017.

Vào dịp này, Sư Cô trụ trì đã thỉnh được Đại Đức Thích Pháp Đăng nhân chuyến hoằng pháp tại Âu châu sẽ về chùa Phổ Hiền chứng minh và hướng dẫn tu tập. Thầy là vị đệ tử cuối cùng của Hòa Thượng Thích trí Tịnh đang trụ trì chùa Huệ Viễn-Đồng Nai/Việt Nam.

Thật là một nhân duyên thù thắng. Kính mong quý Phật tử sắp xếp thời gian về chùa tu tập

CHƯƠNG TRÌNH: THỌ BÁT QUAN TRAI+TỊNH TU

Thứ Bảy 11.11.2017:  

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu

09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới hoặc khai thị khoá tịnh tu

10 giờ 00 : Pháp thoại

11 giờ 45 : Chấp tác

12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành

13 giờ 00 : Chỉ tịnh

14 giờ 00 : Tụng Kinh

15 giờ 00 : Pháp thoại

17 giờ 00 : Công phu chiều

18 giờ 00 : Dược thực

19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)

22 giờ 00 : Chỉ tịnh

 

Chủ nhật 12.11.2017 

06 giờ 00 : Công Phu Khuya

07 giờ 30 : Điểm Tâm

09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới

09 giờ 30 : Thời Pháp nhân ngày Lễ Viá

11 giờ 00 : Lễ Viá+Cầu an+Cúng Ngọ và Cúng Chư Tiên Linh

12 giờ 00 : Thọ trai và hoàn mãn

(chương trình có thể tùy nghi thay đổi)

Nguyện đem công đức tu tập, hướng về khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Trả lời