Lễ vía Phật Thích Ca Thành Đạo (13+14/01/2018)

Sáu năm khổ hạnh rừng già
Trở thành Đức Phật Thích Ca muôn loài
Con đường trung đạo của Ngài
Đạt được Đạo quả đến nay trường tồn
Công năng tu tập mỏi mòn
Như tấm gương sáng chúng con nguyện lòng
Hồng trần cuộc sống hư không
Đắm chìm sắc dục khó mong viên thành
Nay chúng con gắng tu hành
Tránh xa cuộc sống đua tranh đời thường
Tham sân ghét giận yêu thương
Điều tâm chế ngự thẳng đường tiến tu
Mừng Phật Thành Đạo an cư
Dốc lòng tu tập tiêu trừ tai ương

Diệu Đạo

 

        …. Sáu năm tu khổ hạnh, thái tử Tất-đạt-đa đã kiệt sức Ngài ngã quỵ bên dòng sông Ni Liên (Neranjara), khi tỉnh dậy Ngài nhận thấy rõ rằng lối tu nầy chỉ hành hạ thân xác mà không giải thoát được gì. Ngài nghĩ rằng những rối ren và những căn nguyên của sự đau khổ không phải là từ bên ngoài mà chính là những dục vọng từ trong tâm. Vì nhận thức như vậy, Ngài quyết định chọn một con đường mới để đi tìm sự giải thoát và Ngài gọi nó là con đường trung đạo .  Ngài thọ bát cháo sữa do một thôn nữ tên là Sujata cúng dường, sức khỏe của Ngài lần hồi khôi phục. Rồi Ngài đi đến dưới gốc cây Tát-bạt-la (Pippala: sau nầy được gọi là cây Bồ-đề, có nghĩa là cây Giác ngộ) ngồi tham thiền và thề rằng: “Nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo quả, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không bao giờ đứng dậy”.
Thái tử ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ-đề suốt 49 ngày đêm, và trong 49 ngày đêm đó, Ngài đã không ngừng chiến đấu với bọn Ma-vương.

          Sau cùng, nhờ năng lực an trụ của tham thiền nhập định, như một bình nước đã được lắng trong không còn chút bợn nhơ, Ngài cảm thấy tâm hồn thật là thư thái và sáng suốt lạ thường. Thế rồi, với tâm vắng lặng, ổn định và trong sáng như pha lê, Ngài lần lượt chứng được Phật quả hiệu “Thích Ca Mâu Ni Phật” (Shakyamuni Buddha).

Ngài Thành Đạo ngày Mồng Tám Tháng Chạp. Lúc đó Ngài vừa 30 tuổi.

          Để tưởng niệm thâm ân của Đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng sanh mà thị hiện cứu độ.  Chùa Phổ Hiền kính mời quý vị Phật tử đồng hương ở Strasbourg và các tỉnh lân cận biên giới Pháp-Đức vân tập về đạo tràng để tu bát quan trai hai ngày dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Trí Minh đến từ Na-Uy. 

Chương trình: 

Thứ Bảy 13.01.2018:  

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu

09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới hoặc khai thị khoá tịnh tu

10 giờ 00 : Pháp thoại

11 giờ 45 : Chấp tác

12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành

13 giờ 00 : Chỉ tịnh

14 giờ 00 : Tụng Kinh

15 giờ 00 : Pháp thoại

17 giờ 00 : Công phu chiều

18 giờ 00 : Dược thực

19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)

22 giờ 00 : Chỉ tịnh

 

Chủ nhật 14.01.2018 

06 giờ 00 : Công Phu Khuya

07 giờ 30 : Điểm Tâm

09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới

09 giờ 30 : Thời Pháp nhân ngày Lễ Viá

11 giờ 00 : Lễ Viá+Cầu an+Cúng Ngọ và Cúng Chư Tiên Linh

12 giờ 00 : Thọ trai và hoàn mãn

(chương trình có thể tùy nghi thay đổi)

 

Trả lời