Lễ Vía Đức Bồ Tát Phổ Hiền (27+28.04.2019) TTT Tâm Thành/Hoa Kỳ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lại thêm lần nữa nhân lễ Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát, Thầy TTT Tâm Thành trở về chùa Phổ Hiền để hướng dẫn Phật tử vùng miền Đông Bắc Pháp và các tỉnh lân cận biên giới Pháp-Đức tu tập, rèn luyện và thanh lọc thân tâm luôn khỏe mạnh và thường an lạc.
Thầy đã từng tốt nghiệp y khoa ở Việt Nam và là tiến sĩ dược chuyên khoa về dinh dưỡng tại Hoa Kỳ.
Muốn đạt được cuộc sống trường thọ và an lạc, chúng ta cần phải giữ sao cho thân được khỏe và tâm được an. Vì thế không gì cần thiết hơn là thực tập thanh lọc thân tâm trong cơ thể chúng ta. Và muốn biết phương pháp cùng hiệu quả của sự thanh lọc thân tâm, xin hãy tham dự khóa tu thanh lọc do thầy Thích Tâm Thành hướng dẫn. 

Chương trình tu bát quan trai:

Thứ Bảy 27.04.2019:  

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu
09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới 
10 giờ 00 : Pháp thoại
11 giờ 45 : Chấp tác
12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành
13 giờ 00 : Chỉ tịnh
14 giờ 00 : Tụng Kinh
15 giờ 00 : Pháp thoại
17 giờ 00 : Công phu chiều
18 giờ 00 : Dược thực
19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)
22 giờ 00 : Chỉ tịnh

 

Chủ nhật 28.04.2019 

06 giờ 00 : Công Phu Khuya
07 giờ 30 : Điểm Tâm
09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới
09 giờ 30 : Thời Pháp của TTT. Tâm Thành
11 giờ 00 : Cầu an+Cúng Ngọ và Cúng Chư Tiên Linh
12 giờ 00 : Thọ trai và hoàn mãn

(chương trình có thể tùy nghi thay đổi)

Trân trọng kính mời quý Phật tử, quý đồng hương  hoan hỷ quang lâm về chùa Phổ Hiền tham dự khóa tu.

Nam Mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Ma ha tát.
TK. Thích Nữ Như Quang

 

Trả lời