Chương trình CHÙA NĂM KỶ HỢI 2019 và ĐẦU NĂM CANH TÝ 2020

CHƯƠNG TRÌNH CHÙA NĂM KỶ HỢI 2019 – ĐẦU CANH TÝ 2020

 

THÁNG NGÀY CHƯƠNG TRÌNH CHƯ TÔN ĐỨC
1 19+20 Lễ Viá Phật Thích Ca Thành Đạo – Tu Bát Quan Trai HTT Trí Minh
      đến từ Na Uy
2 03 (Chủ Nhật) 29 Tết AL: 09giờ30 : Khai BM Pháp Hoa / Rước Ông Bà Cúng Tất Niên / Cúng Ngọ  CTĐ- BCH và 
  04 (Thứ Hai) 30 Tết : 10giờ30 Tụng BM Pháp Hoa / 18giờ: Sám Hối-Tụng Giới- Quý Ni – BCH –
    Cúng Ngọ và Chư Tiên Linh trí tự / 14 giờ : Trà đàm cuối năm PT Phổ Hiền
    Pháp Đàm-Họp mặt cuối năm – Phát Lộc – Sư Bà Chúc Tết  
  05 (Thứ Ba) Mùng Một Tết : Tụng BM Pháp Hoa – Phát Lộc  
    Khai Kinh Dược Sư, Cúng đèn Dược Sư suốt tháng giêng  
  09 (Thứ Bảy) Lúc 18giờ30, Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Kỷ Hợi  
    tại Hội Trường Centre Culturelle de Neudorf  
  16 + 17 Rằm Tháng Giêng – Tu Bát Quan Trai ĐĐT Viên Giác
3 16 + 17 Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm –Tu Bát Quan Trai TTT Hoằng Khai
4 27 + 28 Lễ Viá Đức Bồ-tát Phổ Hiền –Tu Bát Quan Trai  ĐĐT Tâm Thành
5 11(Thứ bảy) Ban XH, gây quỹ Thiện Nguyện 02 (sẽ thông báo sau)  
  18 + 19 Lễ Vía Phật Thích Ca – Tu Bát Quan Trai ĐĐT Minh Định
  17 + 18 + 19 Lễ Phật Đản Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc  
6 14 + 15 + 16 Lễ Phật Đản Chùa Phổ Hiền – Tịnh Tu từ thứ Sáu (HT Ph. Trượng  HT Ph. Trượng 
    và chư tôn đức phái đoàn hoằng Pháp Mỹ Âu) và CTĐ Mỹ-Âu 
  15 (Thứ bảy) Fête du Bouddha tại Orangerie-Strasbourg  
       
7 06 + 07 Lễ Vía Quán Âm Bồ Tát – Tu Bát Quan Trai TTT Tâm Huệ
  Từ 22 đến 31 Khoá Học Phật Pháp Châu Âu tại Bỉ-Quốc lần thứ 31  
8 16 + 17 + 18 Lễ Vu Lan tại Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc  
  31/08 + 01/09 Lễ Vu Lan tại Chùa Phổ Hiền – Tu Bát Quan Trai TTT Thông Trí
9 14 Thứ Bảy TẾT TRUNG THU từ 15h đến 21h Quý Tăng Thân 
  15 Chủ Nhật Lễ Chúc Thọ (dành cho Ba Mẹ Phật-tử trên 70 tuổi)  
10 26 + 27 Lễ Vía Đức Quán Thế Âm – Tu Bát Quan Trai ĐĐT Hạnh Giới
11 16 + 17 Rằm Tháng 10 – Lễ Hạ Nguyên– Tu Bát Quan Trai ĐĐT Hạnh Tấn
12       14 + 15 Lễ Viá Phật Di Đà – Tu Bát Quan Trai HTT Trí Minh
01-2020 24 + 25 + 26 30 + Mùng 01+ 02 Tết Âm Lịch, sẽ có chương trình riêng   
02-2020 8 Thứ Bảy, mùng 08 Tết, VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN NĂM CANH TÝ  
     tại Hội Trường Centre Culturel de Neudorf (sẽ thông báo sau)  
       

Trả lời