Đại Lễ Vu Lan 2019_PL 2563 Tịnh Tu và Thọ Bát Quan Trai (31/08 + 01/09/2019)

 

Trời xa rộn cánh chim di
Gọi muà Thu nưã lại về nhân gian
Êm êm sóng nước mây ngàn
Gợi hồn dào dạt chưá chan ân tình
Làm sao quên được ảnh hình
Công Cha nghĩa Mẹ vì mình quên thân
Vu Lan Báo Hiếu thâm ân
Người ơi hãy nhớ ân cần đừng quên!
Diệu Đạo

_o0o_

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngưỡng bạch Chư  Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử, Đạo hữu thiện tri thức gần xa,

        Nhân mùa Vu-Lan Báo Hiếu, Chùa Phổ-Hiền Strasbourg/Pháp Quốc có tổ chức Đại Lễ Vu Lan và Thọ Bát Quan Trai / Tịnh Tu hai ngày 31/08 và 01/09/2019Dưới sự chứng minh và hướng dẫn của Thượng Toạ Thích Pháp Quang, chư tôn đức chùa Quảng Đức cùng Sư Bà viện chủ, Ni Sư trụ trì và quý Ni của bổn tự tại 311 Route de la Wantzenau/ Robertsau – 67000 Strasbourg. Đặc biệt có sự quang lâm của HTT Huyền Diệu đến từ Ấn Độ, vì không có nhiều thời gian nên Ngài sẽ hiện diện ban pháp nhủ khoảng 1h vào sáng chủ nhật.

       Kính mời quý vị sắp xếp thời gian vân tập về chùa tham dự đông đủ để tịnh tu nghe pháp tụng kinh cầu nguyện tỏ lòng hiếu đạo của mình, và đồng thời cũng hướng dẫn cho thế hệ các em nhỏ biết về truyền thống văn hóa “uống nước nhớ nguồn” mà Tổ Tiên chúng ta đã bao đời truyền lại.

CHƯƠNG TRÌNH TỊNH TU:

Thứ Bảy, ngày 31/08/2019: Thọ Bát Quan trai và tịnh tu

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu
09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới
10 giờ 00 : Pháp thoại
11 giờ 45 : Chấp tác
12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành
13 giờ 00 : Chỉ tịnh
14 giờ 00 : Tụng Kinh
15 giờ 00 : Pháp thoại
17 giờ 00 : Công phu chiều
18 giờ 00 : Dược thực
19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)
22 giờ 00 : Chỉ tịnh

Chủ nhật, ngày 01/09/2019 :  ĐẠI LỄ VU-LAN

06 giờ 00 : Công Phu Khuya
07 giờ 30 : Điểm Tâm
09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới
09 giờ 30 : Thời Pháp nhân ngày Vu Lan Thắng Hội
11 giờ 00 : Cung thỉnh Chư Tôn Đức Quang Lâm Chánh Điện cử hành
 Đại Lễ Vu-Lan 2563 Bông Hồng cài áo    (có chương trình riêng)

12 giờ 30 : Cúng Dường Trai Tăng
13 giờ 30 : Văn Nghệ Cúng Dường Vu-Lan (nếu thời gian và quý Thầy cho phép)
16 giờ 30 : Mông sơn Thí Thực và Hoàn Mãn
(Chương Trình có thể tuỳ nghi thay đổi)

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma ha Tát

CHÙA PHỔ-HIỀN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Trả lời