Chương trình sinh hoạt GĐPT/Phổ Hiền năm 2019 (6 tháng cuối năm)

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT CHÙA PHỔ-HIỀN STRASBOURG

từ tháng 09/2019 đến tháng 02/2020

Tháng Ngày Thời gian sinh hoạt Chương trình sinh hoạt Ghi chú
09/2019 01/09 (Chủ nhật) Từ 09h30 – 14h00  LỄ VU LAN chùa Phổ Hiền Đồng phục 
       
14/09 (Thứ bảy) Từ 15h30 – 20h30 TẾT TRUNG THU (múa lân, rước đèn, vui chơi), GHI DANH NĂM HỌC MỚI 2019-2020 Chương trình riêng
29/09 (Chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ, Tập múa cho Tết Đồng phục
10/2019 13/10 (Chủ nhật) Từ 14h – 17h  Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ , Tập múa cho Tết Đồng phục 
26+27/10 (Thứ bảy + chủ nhật) Từ 10h thứ bảy đến 15h chủ nhật TRẠI PHỔ HIỀN 16 (chu niên 26 năm) Đồng phục (chương trình riêng)
11/2019 10/11 (chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ , Tập múa Đồng phục 
24/11 (Chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ Đồng phục
       
12/2019 01/12  (Chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ, Tập múa cho Tết Đồng phục 
22/12 (cả ngày) Từ 09h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Tập múa cho Tết Đồng phục
01/2020 05/01 (Chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ, tập múa cho Tết Đồng phục
09/01 (Chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ, tập múa cho Tết Đồng phục
26/01 ( Chủ nhật) Từ 14h – 18h Tổng dợt văn nghệ Tết  
02/2020 08/02 (Thứ Bảy) Từ 14h – 23h VĂN NGHỆ TẾT NĂM CANH TÝ tại salle Culturel du Neudorf  Đồng phục cho nghi lễ 

 

 

Điạ điểm sinh hoạt :                    CHUÀ PHỔ HIỀN STRASBOURG           –     311, Route de Wantzenau – 67000 Strasbourg
Điện Thoại Liên Lạc          
 Diệu Đạo 03 88 26 35 56   Nguyên Đức (Phước) 03 88 27 07 34    
           
–    Chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh, chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý phụ huynh  
–          Quý phụ huynh nên theo dõi chương trình để hướng dẫn các em về sinh hoạt đểu đặn  

 

Trả lời