Tụng kinh Địa Tạng cầu thế giới hòa bình (Thứ hai 11/11/2019)

L’image contient peut-être : 1 personne, texte

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử, Đạo hữu.

Thứ Hai 11/11/2019 nhân ngày lễ L'Armistice (kết thúc đệ nhất thế chiến) chùa Phổ Hiền sẽ tổ chức buổi tụng Kinh Địa Tạng hồi hướng cho 39 nạn nhân tại Anh Quốc và cầu nguyện cho Thế Giới Hòa Bình .

Chương trình bắt đầu vào lúc 14giờ30 Xin quý Phật tử bỏ ít thời gian hoan hỷ về chùa tụng kinh…


Nam mô Đại Nguyện Địa-Tạng Vương Bồ-Tát🙏🙏🙏

 Trân trọng kính mời 

 

Trả lời