Phật Tràng Không Xa Lắm!

 

 

Phật Tràng Không Xa Lắm!

 

Sớm mai thức dậy khi chim chưa kịp hót

Hay tiếng lá bay xào xạc rớt hiên nhà

Một chút ưu tư đang lẩn quẩn bên ta

Cảm thấy cõi ta bà vô thường chi lạ!

Ngẫm phận con người đâu khác chi chiếc lá

Mãi hoài lang thang trôi nổi giữa dòng đời

Người không có phao gặp giông tố ngoài khơi

Sao có thể vượt qua khỏi cơn nguy hiểm?

Mỗi sáng thức dậy ta nên ngồi thiền niệm

Rồi nhiếp tâm để tự quán chiếu đời mình

Khi trí đã định thân tâm thật an bình

Lục căn trong sáng vô minh thời sẽ biến

Thức dậy sớm sẽ thấy lòng ta thanh khiết

Nhìn muôn người cảm giác thân thiện làm sao

Đi tới đâu cũng được nhận những ngọt ngào

Hồn phơi phới mạch thơ trào dâng chất ngất

Bao quyển kinh đã ghi chép lời Đức Phật

Răn dạy con người quay về với chơn Tâm

Nếu những ai từng gây ra điều lỗi lầm

Quyết tâm từ bỏ_ Phật tràng không xa lắm!

Diệu Đạo-Phổ Hiền/Pháp

Trả lời