Đại lễ Khánh Đản (22/05 và 23/05/2021) PL.2565

 

 

             Kính bạch quý chư tôn đức
             Kính thưa quý đồng hương Phật tử chùa Phổ Hiền.

           Kể từ năm ngoái 2020 khi dịch bệnh Covid xuất hiện và lây lan khiến cho toàn thế giới nhân sinh điêu linh. Hầu như mọi sinh hoạt xã hội, tôn giáo đều bị hạn chế sự tập họp. Và năm nay cũng vậy, chùa Phổ Hiền tổ chức lễ kỷ niệm ngày Phật Đản Sanh trong sự dè dặt và thận trọng. Hôm nay chúng tôi xin gởi thông báo và chương trình này đến quý Phật tử tường .

Cầu nguyện hồng ân Chư Phật gia bị cho quý Phật tử luôn được an bình và luôn nhiều phước hạnh.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🌷🙏

 

Trả lời