Tịnh tu Lễ Rằm Thượng Nguyên năm Tân Sửu 2021 (27+28.02.2021)

 

LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN (27+28.02.2021)

Hai ngày cuối tuần này nhân lễ Rằm Thượng Nguyên dưới sự chứng minh của Sư Bà viện chủ và sự hướng dẫn tu tập của Ni Sư trụ trì. Tuy Phật tử năm nay không quá đông như hằng năm vì lệnh hạn chế tập hợp đông do dịch Covid vẫn còn nhưng thói quen của người Phật tử và các gia đình Phật giáo thì ngày rằm tháng Giêng quan trọng nhất trong tất cả các rằm của năm vì là ngày rằm mở đầu cho một năm mới.

Với tinh thần câu " Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng", là ngày mọi người con Phật dưới đài sen dâng hoa quả, bánh trái tinh khiết lên Phật để mong cầu sự bình an cho mình và gia đạo. Các chùa tụng Kinh Phổ Môn, cúng đèn Dược Sư cả tháng với ý nghĩ cầu nguyện đem lại phước báo an lành như mong cầu của mọi người trước thềm năm mới.

Thắp lên một ngọn đèn

Cúng dường vô lượng Phật

Một tâm niệm an lành

Làm rạng ngời mặt đất

Ánh nến tượng trưng cho ánh sáng của trí tuệ quang minh có thể phá trừ những phiền não trong chúng mỗi người chúng ta. Việc đốt đèn là nhắc nhở mỗi người con Phật phải thường tu tập tụng niệm nghe Pháp và vận dụng đạo lý của Phật để tu hành ngày càng tinh tấn, các việc ác không làm, các điều thiện nên làm, sửa đổi những thói hư tật xấu làm tăng trưởng phước báu và trí huệ.

Dưới sự hướng dẫn của Ni Sư trụ trì hai ngày tịnh tu niệm Phật, tụng kinh để hồi hướng công đức cho thế giới tiêu tai mọi ách nạn chúng sanh được an lành đã hoàn tất viên mãn.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

 

Trả lời