Thông Báo: Lễ Thượng Nguyên năm Tân Sửu (28.02.2021)

 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nhân ngày Lễ Thượng Nguyên năm Tân Sửu, Chùa Phổ Hiền có tổ chức một ngày niệm Phật (thứ bảy, 27/02/2021 tức ngày 16 tháng giêng) và Lễ Thượng Nguyên cầu an đầu năm (chủ nhật, ngày 28/02).
Chùa Phổ Hiền xin thông báo và trân trọng kính mời.
(Xin Chư vị cố giữ gìn khoảng cách an toàn, khẩu trang v.v… khi về Chùa).

 

Trả lời