Chúc Mừng Khánh Tuế Ni Sư Trụ Trì Phổ Hiền tự

Chúc Mừng Khánh Tuế Ni Sư Trụ Trì

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🌷🙏

Con kính dâng bài thơ mừng Khánh Tuế
Chúc Ni Sư Pháp thể luôn khinh an
Chốn bụi trần dẫu có nhiều gian nan
Vẫn thẳng bước không hề màng khó nhọc

Sống đạm bạc, thanh bần, thơm cội đức
Vóc hạc mảnh mai, thần khí kiên cường
Hạnh an như, luôn rộng mở yêu thương
Ni Sư là tấm gương chúng con học hỏi

Như đuốc tuệ đã soi đường dẫn lối
Đưa con về với tự tánh của mình
Vượt bến mê, không ngã mạn vô minh
Luôn sống giản dị, an bình mọi lúc.

Bài thơ này con xin dâng kính chúc
Nhân hôm nay Mừng Khánh Nhật Ni Sư
Nguyện Người trường khang dưới Ánh ĐạoTừ
Là hình ảnh đẹp cho chúng con theo bước

Diệu Đạo_Phổ Hiền 18/12/2022

Không có bình luận nào để hiển thị.

Trả lời