Tết Nguyên Tiêu (thọ Bát Quan Trai )

Hai ngày 04 + 05/02/2023 nhằm vào ngày 14 + 15 ÂL Quý Mão; Phật tử khắp nơi đến chùa Phổ Hiền để tịnh tu dưới sự chứng minh của TTT Minh Định và Ni Sư Trụ Trì bổn tự. Sau thời kinh tụng chúng Phật tử được nghe lời huấn từ của TT phân tích và khuyên răn mọi người hãy tinh tấn tu tập trước đem lại sự an tịnh, vui vẻ và hạnh phúc cho thân tâm rồi đến tha nhân. Đó cũng là cách bố thí không cầu báo, cho nên đi đâu ta cũng đem lạc sự hỷ lạc cho người và ngay chính mình cũng như vậy. Lời Thượng Tọa:” Thật ra những đIều Thầy dạy không xa vời đời sống cũng không khó lắm chỉ là bản thân mình có cố gắng làm hay không mà thôi”. Quan trọng trước khi làm điều gì hãy nên nghĩ đến hai chữ NHÂN và QUẢ.

Lời Phật dạy: “Lành dữ nghiệp báo: Phước báo hiện tiền” có nghĩa là sự quyết định số phận khổ đau hay hạnh phúc của chính mình. Con người có 6 cửa ngõ, đó là:

  • Ba cửa ngõ mang lại khổ đau và ba cửa ngõ đưa đến hạnh phúc. Ba cửa ngõ mang lại khổ đau là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác.
  • Ba cửa ngõ đưa đến hạnh phúc là thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Làm chủ được sáu cửa ngõ này tức là làm chủ được đời mình, quyết định được số phận của chính mình.

Nói cách khác, biết làm chủ cuộc đời mình, biết cách đoạn trừ khổ đau và xây dựng hạnh phúc cho chính mình. Đây là hướng đi căn bản cho mục tiêu giải thoát khổ đau của nhân sinh. Muốn được như vậy, chúng ta nên học theo Hạnh Từ Bi và Hỷ Xả của Bồ Tát Di Lặc vì đời người chẳng có bao nhiêu, vì vậy hãy sống cho có ý nghĩa. Để sống có ý nghĩa trước hết là phải biết cười và biết cho người cụ cười, bởi lẽ nụ cười là chất liệu của yêu thương, là Mùa Xuân Bất Diệt của nhân loại.

Ngày Rằm đầu năm được nghe Đạo từ của Thầy, tự dưng cảm thấy lòng nhẹ nhàng thơ thới. Chúng con nguyện sẽ cố gắng tu tập và hành trì theo lời huấn nhủ của Thầy. Vô cùng cảm niệm tình thương của Thầy cùng những lời huấn nhủ quý báu đầu năm. Kính chúc Thầy Pháp thể luôn khinh an, chúng sinh dị độ và Đạo quả chóng thành.

Nam Mô Đại Hỷ Di Lặc Tôn Phật 🙏🙏🙏

◦•●◉🌺🌼 ੮ế੮ Ո૭υעêՈ ੮ɿêυ 🌼🌺◉●•◦

Buổi sáng ngày Rằm của tháng Giêng
Hoa Xuân vẫn rộ nơi am thiền
Đến chùa lễ Phật lòng mong ước
Khấn nguyện muôn người được sống yên.

Phiền trượt ta-bà hãy thả trôi
Phước điền công đức mốt mai rồi
An nhàn thọ hưởng nơi thanh tịnh
Không phải lâm vào cảnh ngược xuôi

Ngày Tết Nguyên Tiêu khi đến Chùa
Tâm hồn an lạc chẳng hơn thua
Cúng dường tạ lễ ơn Tiên Tổ
Cuộc sống bình yên cả bốn mùa.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

Strasbourg, 05.02.2023
Diệu Đạo_Phổ Hiền (Rằm tháng Giêng Quý Mão)

Link album hai ngày tịnh tu nhân Rằm Thượng Nguyên:

https://photos.google.com/share/AF1QipMF37W3A8VJRlxxjoIE7wcOXWAHTQ4bff8C8u-Rl15jImGiDz87POVTPmRd-yH0oQ

Trả lời