Giếng Nước Tình Thương Cho Dân Nghèo Xứ Ấn

Quý ACE Phật tử Phổ Hiền thân mến, Thầy Thich Tanh Tue nhân chuyến hoằng pháp Âu châu có đến viếng chùa PH và Hội Thiện Nguyện chùa đã phát tâm cúng dường tịnh tài để xây Giếng Nước Tình Thương Cho Dân Nghèo Xứ Ấn đã được hoàn tất.

DĐ vừa nhận được một vài hình ảnh nay xin chia sẻ đến quý ACE nha.

Nhận lời cảm ơn của người dân nghèo bên xứ Ấn từ Thầy. DĐ xin thay mặt ACE chân thành tri ân tình thương của Thầy đã lan tỏa tạo duyên lành đến chúng con có dịp thực hiện lời Phật dạy ” PHỤNG SỰ CHÚNG SANH LÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT”.

Xin kính chúc Thầy Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Đạo quả viên thành. 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

Trả lời