Lễ Vesak tại Orangerie – Lễ Phật Đản tại Phổ Hiền tự/Strasbourg ( 24+25/06/2023)

Lễ Phật Đản tại tại dinh thự Joséphine trong vườn Orangerie ở Strasbourg do Cộng Đồng Phật Giáo vùng Alsace (Việt Nam, Lào, Tây Tạng, Thiền Nhật Bản…) tổ chức để kỷ niệm ngày Đức Thích Ca Mâu Ni thị hiện cõi Ta-bà sau trở thành một Bậc Đại Giác Ngộ. Riêng PGVN chỉ tham dự chiều thứ bảy.

CHƯƠNG TRÌNH:

  • THỨ BẢY 24/06/2023
    _ Tại Orangerie : 15h15 – 16h15 Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển sẽ thuyết giảng về PGVN.
  • Tại Chùa Phổ Hiền : 19h lễ Hoa Đăng tại Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm.
  • CHỦ NHẬT 25/06/2023 Đại Lễ Phật Đản từ 09h – 15h

Kính mời quý Đạo hữu Phật tử đến tham dự.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Đản Sanh Bổn Sư

Trả lời