Lễ An Vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tại Phổ Hiền tự/Strasbourg/Pháp.

Vào ngày chủ nhật 25.06.2023 sau khi hoàn mãn Đại lễ Phật Đản PL. 2567 được long trọng tổ chức dưới sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng (HT PT) Thích Như Điển đến từ Hannover/Đức quốc và quý Chư Tôn Đức Tăng Ni đến từ nước Đức, thành phố Paris và quý Ni của bổn tự cùng toàn thể Phật tử tỉnh Strasbourg, các tỉnh lân cận biên giới Đức-Pháp.

Hòa Thượng Phương Trượng và quý Chư Tăng Ni ra ngoài sân chùa để cử hành lễ an vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lộ thiên đã được đặt đúc tại Hội An Việt Nam với chiều cao là 3 mét chưa tính chân đế hoa sen và được chở sang Pháp vào ngày Mồng Ba Tết Nguyên Đán năm Quý Mão (2023) vừa rồi. Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm, âm ba tiếng khánh và chuông, mõ vang lên hòa quyện những tiếng tụng kinh thật đều của quý chư tôn và quý Phật tử tham dự khiến người nghe tràn đầy cảm xúc. Nghi thức khóa lễ an vị xong HT PT và chư tôn đức tụng Chú Đại Bi – Nguyện An Lành – Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú… để cầu nguyện cho thế giới được quốc thái dân an và hồi hướng đến chư Phật tử phụng cúng tài lực xây dựng tượng đài.

Chúng con hàng Phật tử vô cùng tri ân quý Chư Tôn đã không quản ngại đường xa, dưới trời nắng gay gắt của tháng 6 để tụng kinh, cử hành nghi lễ an vị tôn tượng được viên mãn. Kính chúc HT PT và quý CTĐ luôn được khinh an Pháp thể, tuệ đăng thường chiếu, chúng sinh di độ, vạn sự hanh thông để dìu dắt chúng con trên con đường Phật pháp cũng không quên kính chúc quý Phật tử đồng hương xa gần luôn được thân tâm thường lạc mọi thời và trở về trú xứ bình an.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

Xin noi theo hạnh nguyện của vị Bồ Tát Đại Từ Đại Bi luôn che chở cứu giúp chúng sanh thoát bến mê lầm. Nguyện nương con đường chánh Pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà đi để mau đến bờ Giác Ngộ.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏

Trả lời