TẾT TRUNG THU 07/10/2023

TẾT TRUNG THU cho trẻ em tại Chùa Phổ HIền/Strasbourg vào Thứ Bảy tuần sau ngày 07/10/2023 từ 16h : – Trò chơi – Cơm chiều – Xem múa Lân và Rước đèn Trung Thu.

Thân mời quý Ông Bà, Ba Mẹ cho các em đến tham dự nha.

Bên trời Pháp quốc xa xôi
Trung Thu cho trẻ ta thời không quên.

Trả lời