Chùa Quê Trên Xứ Tuyết

Mùa đông Tuyết cứ rơi rơi
Một màu trắng xóa tinh khôi thế này ,
Thỉnh thoảng mình có một ngày
Về chùa tu tập , quên ngay : Lạnh lùng .
Chuông chùa vang vọng : Boong … boong !
Tâm hồn thư thái , thấy lòng nhẹ tênh
Bởi vì cuộc sống chênh vênh
Nương theo Pháp Phật cho mình bình yên .
Kinh hành , niệm Phật thấy liền :
Thân tâm khỏe mạnh , bớt phiền não luôn .
Tập chánh niệm , tập bỏ , buông
Bớt sân , bớt khổ , thêm nguồn vui tươi .
Chánh điện ấm áp , lòng người
Phật tử tinh tấn , yêu đời , thương thân .
Quê hương xa – Cũng như gần .
Về chùa , như thấy một phần quê ta .
Thầy , Cô như thể Mẹ , Cha
Giảng dạy Pháp Phật , nghe mà thấy hay .
Giúp mình tâm tính đổi thay
Hướng thiện , tích Phước cho dày tăng thêm .
Âm chín độ lúc ban đêm
Ban ngày âm sáu độ , nên ngại ngùng ,
Mặc cho băng giá mùa đông
Trong Tâm có Phật , nên không quản gì .
Động lực có sẵn , lo chi
Muốn nạp thêm nữa, thì đi về Chùa .
Năng lượng , ai bán mà mua ?
Tự mình vun đắp , mới vừa cho ta .
Mong bình an đến mọi nhà
Hạnh phúc viên mãn , Phật gia hộ đều .

**************************

Vài cảm nhận cá nhân . Viết ngày 27/1/2024

Trả lời