Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Phổ Hiền tự ngày 23+24/06/2017

 

Một ngày an lạc với Thầy TTT Pháp Hòa đến từ tu viện Trúc Lâm – Tây Thiên Canada.
Kính mời quý Phật tử nghe lại những bài giảng của Thầy trong youtube gồm ba tập dưới đây..

Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

Thầy đến như mong đợi
Phật pháp truyền muôn nơi
Thầy đi bao quý mến
Lưu luyến trong lòng người

Bằng những lời từ ái
Với tất cả chân tình
Dù đường xa chẳng ngại
Hoằng pháp độ chúng sinh

Chúng con xin khấn nguyện
Kính cầu chúc cho Thầy
Luôn khinh an pháp thể
Lời Phật ban đó đây.

Diệu Đạo

 

 

 

Trả lời