Lễ Vía Phật Di Đà (16+17/12/2017)

Đức Phật A Di Đà, Giáo chủ cõi Tây Phương đã phát nguyện: “Nếu con được thành Phật mà Trời và Người trong cõi vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con, cúi đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mừng tu hạnh Bồ Tát, được hầu hết Trời và Người kính trọng. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.”

Kính thưa quý Phật tử xa gần tại tỉnh nhà và các vùng phụ cận gần biên giới Pháp – Đức

Nhân kỷ niệm ngày đản sanh của bậc Thầy giáo chủ cõi Tây Phương Tịnh Độ – Đức Phật A Di Đà . Chùa Phổ Hiền – Strasbourg / Pháp sẽ tổ chức hai ngày tu bát quan trai dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Pháp Trú trụ trì chùa Liễu Quán – Đan Mạch. Kính mời quý Phật tử  tề tựu về chùa Phổ Hiền-Strasbourg để tu tập thoát khỏi tham sân si của cuộc sống  và gieo duyên với hạnh nguyện độ sanh của Đức Phật A Di Đà.

THỨ BẢY và CHỦ NHẬT ngày 16, 18 tháng 12 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ:

Thứ Bảy 16.12.2017:  

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu

09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới hoặc khai thị khoá tịnh tu

10 giờ 00 : Pháp thoại

11 giờ 45 : Chấp tác

12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành

13 giờ 00 : Chỉ tịnh

14 giờ 00 : Tụng Kinh

15 giờ 00 : Pháp thoại

17 giờ 00 : Công phu chiều

18 giờ 00 : Dược thực

19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)

22 giờ 00 : Chỉ tịnh

 

Chủ nhật 17.12.2017 

06 giờ 00 : Công Phu Khuya

07 giờ 30 : Điểm Tâm

09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới

09 giờ 30 : Thời Pháp nhân ngày Lễ Viá

11 giờ 00 : Lễ Viá+Cầu an+Cúng Ngọ và Cúng Chư Tiên Linh

12 giờ 00 : Thọ trai và hoàn mãn

(chương trình có thể tùy nghi thay đổi)

Kính thông báo đến toàn thể quý thiện hữu tri thức và Phật tử gần xa. Kính chúc quý vị luôn luôn tinh tấn và thân tâm thường an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật

Trả lời