Thơ: Rảo Bước Thiền Hành/Diệu Đạo

 

Rảo Bước Thiền Hành.
(Kính dâng lên Thầy TTT Tâm Thành) 🙏

Rảo bước thiền hành đón ánh minh
Sương mai buổi sớm giọt trong lành
Phủ lên đồng cỏ tươi xanh quá!
Vạn vật như hòa chung với mình

Phiêu phiêu hốt hốt dáng khoan thai
Cuộc sống an nhiên đến với Thầy
Không chậm không nhanh mà chuẩn mực
Thì thân tứ đại sẽ lâu dài

Người đi từ huấn vẫn còn đây
Phật tử chúng con sẽ nhớ Thầy
Nguyện khắc sâu tâm lời dạy bảo
Cho đời nhàn nhã tựa mây bay

Diệu Đạo – 30/04/2018

 

Trả lời